Muž pri pôrode - Prečo by mal byť aj on pripravený?

Pôrod je jedinečným a transformačným momentom v živote každej ženy, ale aj v živote páru. Často si myslíme, že príprava na pôrod je výhradne záležitosťou budúcej mamy. Avšak muž, ako partner a otec dieťaťa, má tiež dôležitú úlohu. 

Prečo by mal aj on absolvovať prípravu na pôrod?

1. Podpora pre partnerku:

Jedným z kľúčových aspektov o ktorých hovorím aj na kurze je morálna podpora, ktorú môže muž poskytnúť svojej partnerke. Pôrodný proces je často fyzicky aj emocionálne náročný, a muž, ktorý je dobre pripravený, môže byť pevným stĺpom podpory pre svoju partnerku. Keď rozumie procesu pôrodu a vie, čo od neho žena potrebuje, je skutočne schopný pomôcť.

2. Lepšie porozumenie procesu:

Participáciou na kurze prípravy na pôrod, ako je ten na www.poa.sk, môže muž získať hlboké pochopenie o tom, čo sa deje počas pôrodu a aké sú možné komplikácie. Tým pádom môže byť aktívnejším účastníkom v celom procese. Často sú to práve muži na kurze, ktorí sa pýtajú otázky na hlbšie pochopenie celeho procesu pôrodu.

3. Posilnenie vzťahu:

Spoločná príprava na pôrod môže byť skvelou príležitosťou na posilnenie vzťahu medzi partnermi. Umožňuje im spoločne prežívať predpôrodné obdobie a pripravovať sa na novú etapu ich života. Vídavam ako partneri na začiatku kurzu bývajú skeptický a prichádzajú len z povinnosti. No každým ďalším sedením sa viac túlia k svojej partnerky, hladkajú bruško a sú viac napojený na svoju tehotnú partnerku. 

Niekedy je práve toto kľúčovým momentom v celom procese pôrodu.

4. Vytvorenie pevnej väzby s dieťaťom:

Muži, ktorí sa aktívne zúčastňujú prípravy na pôrod, často hlásia silnejšiu emocionálnu väzbu s ich novonarodeným dieťaťom. Aktívna účasť počas pôrodu môže posilniť otcovský inštinkt a pripútať ho bližšie k dieťaťu. 

Na kurze napríklad veľa hovorím aj o mužskom bondingu a jeho význame. Muži a aj ženy, sú prekvapení z jeho dôležitosti. 

 

5. Aktívna úloha pri pôrode:

Nie je to len o tom byť prítomným. Počas kurzu prípravy na pôrod sa môže muž dozvedieť o technikách, ktoré môžu pomôcť zmierniť bolesť, o dýchaní či o možnostiach zasahovať a kedy je lepšie iba podporovať. Tým môže byť cennejším pomocníkom pri samotnom pôrode.

6. Validné informácie od skúsených odborníkov:

Mnoho mužov potrebuje jasné, konkretizované informácie, aby mohli byť efektívnou oporou. Ako pôrodná asistentka pracujúca niekoľko rokov v slovenskej a zahraničnej pôrodnici mám bohaté skúsenosti a môžem ponúknuť overené a aktuálne informácie. Príprava na pôrod na www.poa.sk zabezpečuje, že obaja partneri budú mať v rukách tie najlepšie dostupné zdroje a informácie.

Záver:

Pripojenie sa k partnerke na kurze prípravy na pôrod, napríklad na www.poa.sk, nie je iba o získavaní informácií. Je to o spoločnom zážitku, o budovaní väzieb a o pripravenosti čeliť jednému z najdôležitejších okamihov v živote ako tím. Nezabúdajme, že pôrod je začiatkom rodiny, a je výhodné začať ho spoločne, pripravení a informovaní.